Tabulka

Nášé služby pro vás 

 •  
 • ■  Architektonické studie
 • ■  Projektová dokumentace
 • ■  Poradenství
 • ■  Návrhy interiéru
 • ■  Autorský dozor
 • ■  Inženýrská činnost 
 • ■  Zajištění stavebního povolení  
 • ■  Technický dozor investora 

 

Příprava a realizace staveb

 •  Soukromé stavby: 
 • ■  Hrubé stavby rodinných domů (RD) 
 • ■  Stavby rodinných domů na klíč: 
 •            □  Zděné konstrukce 
 •            □  Dřevěné konstrukce 
 •            □  Železobetonové pohledové betonové konstrukce 
 • ■  Zateplení fasád 
 • ■  Pudní vestavby, nástavby, přístavby… 
 • ■  Železobetonové konstrukce (stropy, stěny, opěrné stěny, pohledové betonové ploty) 
 • ■  Rekonstrukce interiéru 
 • ■  Rekonstrukce koupelen 
 • ■  Výroba autorského nábytku na míru 
 •  
 • Veřejné stavby:
 • ■  Novostavby menšího charakteru 3–4 NP 
 • ■  Rekonstrukce a revitalizace starších staveb 
 • ■  Správa a údržba nemovitostí

Projektovou dokumentaci poskytujeme ve třech stupních:       

Každý stupeň má svůj účel a obsah. Stupně projektové dokumentace jsou následující: 

 •            ■  DUR – dokumentace pro uzemní řízení 
 •            ■  DSP – dokumentace pro stavební povolení 
 •            ■  DPS – dokumentace pro provádění stavby 
 •            ■  Dokumentace pro ohlášení stavby
 •  

Nabízíme také projektování interiérů, výkresy detailů pro provádění, výrobu a typové konstrukce nábytku.


 

Pro správný odhad investice a kontrolu výdajů během provádění stavebního díla vám na základě projektové dokumentace vytvořím: 

 •           ■  Výkaz výměr 
 •           ■  Soupis stavebních prací dle dílu 
 •           ■  Kompletní položkový rozpočet dle dílu 
 •           ■  Časový harmonogram

 

Provádíme také technický dozor. Po celou dobu výstavby zastupujeme investora při komunikaci se stavební firmou a kontrolujeme dodržování provádění stavebních prací dle projektové dokumentace a doporučených technologií výrobců a systémů. Při provádění autorského dozoru vlastního návrhu dohlížíme na kvalitu provedení a zachování navrženého díla dle schválené projektové dokumentace.

Při výstavbě provádíme následující druhy konstrukcí:

 •           ■  Betonové a železobetonové pohledové konstrukce 
 •           ■  Zděné konstrukce (pálené cihly, vápenopískové cihly, sendvičové konstrukce) 
 •           ■  Dřevěné konstrukce Konstrukce suché výstavby (Knauf, Rigips, Farmacell)"

 


 • Máme víceleté zkušenosti se zakládáním staveb, a to od pasových základů, základových desek, až po podzemní monolitické stavby (bílé vaně). Provádíme hydroizolaci podzemních konstrukcí, konstrukcí proti vlhkosti, a izolaci plochých střech (FPO folie). 


 • Návrh a realizace novostaveb v pasivním a nízkoenergetickém standardu. Připravíme vám projektovou dokumentaci a podklady pro získání dotací. Při rekonstrukcích provádíme zateplení fasád, plochých a šikmých střech, a podzemních konstrukcí s cílem zlepšení energetické náročnosti staveb. Při provádění klade důraz na detaily spojování jednotlivých konstrukcí a tím maximalizuje eliminaci tepelných mostů.