Hlavní
KONCEPT  
SKICE, 3D MODEL
VIZUALIZACE
01

Architekt

 Architektonické studie.

Architektonické studie představují zhmotnění myšlenek investora a představují první a zároveň klíčový krok směrem k realizaci jeho představ o vlastním bydlení. Studie definuje základní formální, dispoziční, konstrukční a materiálové provedení stavby. Architektonické studie se zabývají základními vztahy mezi konkrétním prostorem, pozemkem a financováním projektu. Studie se obvykle zpracovávají v několika variantách. Na základě studie je možné snadno ověřit, zda je plánované dílo proveditelné na konkrétním pozemku. Dále slouží k orientační kalkulaci nákladů na stavební práce. V této fázi máte možnost významně ovlivnit dispozici, vzhled a funkčnost domu či bytu, což vám může ušetřit mnoho starostí a nákladů při samotné realizaci stavby.

 •  Autorský dozor. 
 • Autorský dozor na stavbě je odpovědný za sledování architektonických a technických aspektů stavby. Autorský dozor zastupuje zájmy investora a snaží se zajistit, že stavba probíhá efektivně, bezpečně a v souladu s plány a požadavky. Je klíčovým prvkem v procesu stavby, přičemž jeho odbornost a dozor jsou důležité pro dosažení vysoké kvality a spokojenosti s výsledkem.
 •  
 •  Technický dozor.
 • Technický dozor na stavbě má klíčovou roli v zajištění kvality, dodržování projektu a bezpečnosti během výstavb.
 • Technický dozor je klíčovou součástí správy stavebního projektu, která zajistí, že stavba probíhá v souladu s požadavky, je bezpečná a dodržuje časové a finanční plány. 

 
Vice 

02

Projektant 

Projektová dokumentace.

Projekty rodinných domů se skládají z několika fází projektové dokumentace. Každá fáze má svůj specifický účel a obsah. Níže jsou uvedeny jednotlivé stupně projektové dokumentace, které pro vás vypracujeme:

 •           ■   DUR - dokumentace pro uzemní řízení 
 •           ■   DSP - dokumentace pro stavební povolení
 •           ■   DOS - dokumentace pro ohlášení 
 •           ■   DPS - dokumentace pro provádění staveb
 •  
 •  
 •  Inženýrská činnost.
 • Naším úkolem během celé přípravy a realizace stavebního projektu je efektivní komunikace s příslušnými schvalovacími a povolovacími úřady.
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

Vice  

03

 Rozpočtař

Kalkulace výdajů.

Kalkulace výdajů na zhotovení stavebního záměru je důležitým krokem při plánování a přípravě stavebního projektu. Zahrnuje celkové náklady spojené s vytvořením a vypracováním stavebního záměru.

Kalkulace by měla být co nejdetailnější a zohledňovat všechny potenciální náklady. Důkladná příprava a kalkulace představují klíčový prvek úspěšného stavebního projektu, který umožní efektivní plánování financí a minimalizaci rizik.

 •           ■   výkaz výměr 
 •           ■   soupis stavebních práci dle dílu
 •           ■   kompletní položkový rozpočet dle dílu 
 •           ■   časový harmonogram 
 •  

 

 

 

 

Vice  

04

 Výstavba

Stavební vyroba na klič.

Při provádění stavebního díla vám zajistíme veškeré potřebné úkony k realizaci díla na klič:

 •             ■   příprava staveniště
 •             ■   zařízení staveniště
 •             ■   hrubá stavba
 •             ■   elektroinstalace 
 •             ■   vytápění
 •             ■   zdravotní technika budov 
 •             ■   větraní 
 •             ■   zateplení a povrchová úprava fasád 
 •             ■   vnitřní povrchové úpravy
 •             ■   drobné dokončovací práce

            ■   oplocení a úprava zahrady a jiných ploch na pozemku.

 

Samozřejmostí je návrh a realizace atypických konstrukci a výrobku dle vašeho přání.

 

Vice  

 

 

O Nas

Chcete stavět, rekonstruovat nebo vypracovat projekt? Proč vybrat právě nás? Jsme projekční kancelář a stavební firma s více než 20 lety zkušeností, které rádi předáváme našim zákazníkům. Společnost ARCHIS21 vznikla před 12 lety jako sdružení specializovaných živnostníků, kteří již léta podnikají v daném oboru.

Tímto krokem jsme mimo jiné dosáhli vyšší úrovně profesionálních služeb a současně nabídli našim klientům více záruk a flexibility. Stavební dílo umíme provést od návrhu, přes projekt, stavební povolení až po realizaci na klíč. Samozřejmě jsme také schopni realizovat Váš vlastní projekt. Ve svém oboru sledujeme nové trendy a snažíme se je také uplatnit v praxi. Proto se nově zaměřujeme na projektování a realizaci nízkoenergetických a pasivních domů.

Při realizaci zakázek spolupracujeme pouze s prověřenými dodavateli. Zaručujeme profesionální přístup ke klientům a kvalitně odvedenou práci za rozumné ceny. Pokud máte zájem o naše služby, rádi Vám zpracujeme nabídku pro Váš stavební záměr.

           Mgr. arch. Vasyl Cheypesh - architekt

       Ing. arch. Hynek Bouček - architekt

  Ing. Hana Dvořaková - statik